Slovenian Third Age University

National Association for Education and Social Inclusion

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1984 s prostovoljnim delom andragogov, kar je determiniralo njen razvoj. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je tako danes nevladna organizacija, s teoretičnim in praktičnim znanjem s področja menedžmenta nevladnih organizacij. V treh desetletjih je zrasla v mrežo 52-tih univerz povsod po državi. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je danes poseben pojav v Evropi, kajti vodijo jo andragogi, izobraževanje je znanstveno utemeljeno, razvojno delo se brez odlašanja prelije v prakso. Razvila so se najrazličnejša področja izobraževanja in dejavnosti za starejše in izobraževanje o starejših za strokovnjake (različne skupine, od starejših delavcev dalje).Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je razvila 8o-urni program za specialiste, izobraževalce starejših.

Temeljna enota, metoda in oblika je študijski krožek, ki temelji na so-odgovornosti mentorjev in članov študijskega krožka za učne in druge procese v skupini, kakor tudi za programiranje vsebin izobraževanja. Druge metode so: diskusija, družbena razprava, dialog državljanov, recipročno, sodelovalno, transformativno učenje in učenje z delovanjem, raziskovalno učenje, predavanja, poletna univerza, izobraževalni turizem, projektno delo itd. Študijski krožki prispevajo svoje znanje za lokalni razvoj.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vodi obsežno javno kampanjo za drugačen položaj starejših. So-oblikuje lokalne, nacionalne in mednarodne politike starosti in staranja, dejavnega staranja. V ta namen je uvedla družbeno angažirano izobraževanje starejših: kritično geragogiko, usposabljanje za dejavno državljanstvo. Vzpostavila je mrežo kulturnih mediatorjev v javnih ustanovah. Med vidnejšimi, novejšmi projekti in oblikami uvedene prakse so: mreža učnih tandemov Znaš, nauči drugega, medgeneracijsko učenje v teoriji in praksi, bienalni Mednarodni festival znanja in kulture starejših, izobraževanje za srebrno ekonomijo, inštitut za disleksijo, filmsko izobraževanje s filmom in o filmu. V tem času, denimo, UTŽO v Ljubljani vodi skozi leto preko 50 programov za približno 3300 študentov od UNESCOV-e kulturne dediščine, do transakcijske analize, kitajskega jezika in umetnosti, religij sveta, urbanizma in arhitekture, demografije, kriminalitete in varnosti itd. Doslej je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje izvedla več kot 18 evropskih projektov. Pravzaprav je mednarodno delovala že leta 1985, ko je postala študijski primer Evropskega sveta. Je ustanovna članica DANET-a, Foruma civilnih organizacij Obdonavja, EMIL-a, evropskega zemljevida medgeneracijskega učenja. Je članica EURAG-a. Pet let je delovala kot izvedenka na področju zaposlovanja in izobraževanja za Age Platform Europe. Uvedla je integrirano svetovanje za dejavno staranje. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je ustvarila specialno knjižnico, doslej je objavila več znanstvenih monografij in več sto znanstvenih in strokovnih člankov s področja izobraževanja starejših. Ima svoje mesečne elektronske novice in periodično publikacijo Mentor in znanje.

Karina Sirk, MA:EU project manager,
info@univerzatri.si

Poljanska 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

univerza-3@guest.arnes.si

00386(0)14332090

www.utzo.si

PARTNERJI


'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'