Slovėnijos Trečiojo amžiaus Universitetas

National Association for Education and Social Inclusion

1984 metais andragogikos ir suaugusiųjų švietimo specialistų įkurtas, Slovėnijos Trečiojo amžiaus universitetas yra platus tinklas šiuo metu vienijantis 52 trečiojo amžiaus universitetus. Jis vykdo tyrimus suaugusiųjų ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo srityje (asmeninio augimo, užimtumo, savanoriško darbo ir aktyvaus pilietiškumo), diegia kartų mokymosi praktiką. Jis sukūrė 80-valandų vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programą ir veda suaugusims kursus. Pastaruosius trejus metus universitetas aktyviai tyrė suaugusiųjų disleksijos mažinimo simptomus. Trisdešimt trejų metų veiklos metu universitetas aktyviai dalyvavo vyresnio amžiaus žmonių švietimo veiklų skatinimo, populiarinimo ir visuomenės informavimo kampanijose. Tuo pat metu vykdė asmeninius, grupių, ir vietos bendruomenės poreikius atliepiančias švietėjiškas veiklas.

Slovėnijos Trečiojo amžiaus universitetas įtraukė ir kitas Slovėnijos įstaigas (bibliotekas, muziejus, ligonines, Botanikos sodus) į vyresnio amžiaus asmenų švietėjiškas veiklas. Jis atliko konsultanto vaidmenį nacionalinėse ir Europos Sąjungos organizacijose (Europos Amžiaus platforma, JT, Europos Komisija). Pristatė teoriją ir gerąją kultūrinės savanorystės tarpininkavimo praktiką muziejuose ir kitose viešosiose įstaigose, kurdamas naujus vyresnio amžiaus žmonių ir studentų socialinius vaidmenis, plėsdamas vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir aktyvaus senėjimo galimybes.

Slovėnijos Trečiojo amžiaus universitetas vykdė nemažai dvišalių (MATRA) ir ES projektų (PEFETE 1, PEFETE 2, FORWARD, FORWARD TRAINER, LACE, IANUS, AESAEC, SENIOR, DANUBE NETWORKERS, PERSONAL TOWN TOURS, FORAGE, ECIL, CINAGE, DIGITAL DANUBE, REFUGEESIN). Jis yra vienas iš EMIL tinklo įkūrėjų, Tarptautinės asociacijos DANET ir Danube Networkers Europoje narys. Universitetas organizavo daug nacionalinių ir tarptautinių konferencijų ir seminarų vyresnio amžiaus gyventojų problemų ir švietimo srityje.

Kiekvieną mėnesį universitetas skelbia nacionalines ir tarptautines naujienas savo tinklapyje, leidžia elektroninius leidinius „Mentor“ ir „Knowledge“ skirtas vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo pedagogams. Universitetas yra parengęs ir paskelbęs nemažai mokslinių monografijų, mokslo ir profesinių straipsnių. Jis tapo „mokymo centru“ universitetų studentams ir įsteigė specializuotą viešąją biblioteka ir išteklių centrą.

Slovėnijos Trečiojo amžiaus universitetas yra EURAG, ESREA, DANET ir kitų tinklų narys.

Slovėnijos Trečiojo amžiaus universiteto tikslai:

  • Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms nuolat tobulėti kultūros, švietimo, asmeninio augimo, aktyvaus pilietiškumo srityse
  • Teikti kokybišką konsultavimą ir galimybes aktyviam senėjimui
  • Teikti vyresnio amžiaus žmonėms asmeninę pagalbą (žinias, įgūdžius, informaciją, emocinę paramą)
  • Tirti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo ir specifinius mokymosi sunkumus
  • Įtraukti visų kartų specialistus į aktyvų vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo procesą suteikiant jiems galimybes integruotis į darbo rinką ar išlikti joje
  • Informuoti visuomenę apie vyresnio amžiaus žmonių švietimo vaidmenį ir svarbą visuomenėje.

Karina Sirk, MA:EU project manager,
info@univerzatri.si

Poljanska 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

univerza-3@guest.arnes.si

00386(0)14332090

www.utzo.si

PARTNERIAI


'Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.'