Slovenian Third Age University

National Association for Education and Social Inclusion

“Slovēnijas trešās paaudzes universitāte” dibināta 1984. Gadā kā androgišijas un pieaugušo izglītības universitāte. Universitātei ir 52 “trešās paaudzes” filiāles visā valstī. Tā nodarbojas ar pieaugušo izglītības un senioru izglītības izpēti (personīgai izaugsmei, nodarbinātībai, brīvprātīgo darbam un aktīvai sabiedriskajai dzīvei), kā arī tā izveidojusi starppaaudžu mācīšanās praksi. Tā sevī ietver 80 strundu programmu speciālistu apmācīšanai darbā ar senioriem un nodrošina kursus viņu turpmākajam darbam. Turklāt, pēdējo trīs gadu laikā īpasi tiek strādāts pie pētnieciskā darba, lai izzinātu disleksijas simptomus pieaugušajiem un izpētītu kādu darbu jāveic, lai tos mazinātu. Vairāk nekā trīsdesmit trīs gadus veikti izglītojošie un aizstāvības pasākumi sabiedrībā, attiecībā par vecāku gadu cilvēkiem. Visi izglītības veidi cenšas vienlaicīgi apvienot izdividuālās, grupu un vietējo iedzīvotāju vajadzības.

“trešās paaudzes slovēnijas universitāte” ir iestāde, kas veido un sagatavo izglītojamos, lai tie var iesaistīties slovēnijas sabiedriskā dzīvē un darba tirgū (bibliotekās, muzejos, slimnīcās, botāniskajos dārzos). Universitātei bijusi konsultatīva loma valsts un eiropas organizācijās (vecuma platforma eiropā, ano, eiropas komisija). “slovēnijas trešās paaudzes universitāte” ir iepazīstinājusi ar teoriju un praksi brīvrpātīgo darbam muzejos un citās sabiedriskās iestādēs, radot jaunas sociālās iespējas gados vecākiem cilvēkiem un studentiem. Kā arī izglītojusi un konsultējusi seniorus par, piemēram, aktīvām vecumdienām.

Slovēnijas universitāte ir iesaistījusies vairākos dažāda veida (matra) un es projektos (pefete 1, pefete 2, forward, forward trainer, lace, ianus, aesaec, senior, danube networkers, personal town tours, forage, ecil, cinage, digital danube, refugeesin, etc.).

Reizi mēnesī tā publicē valsts un starptautisko elektrinisko ziņu lapu, kā arī elektroniski sagatavo publikācijas mentoriem un apkopo ziņas pedagogiem, kuri nodarbojas ar senioru izglītību. Tā ir publicējusi zinātniskos un profesionāli sagatavotos rakstus un kļuvusi par “mācību centru” augstskolas studentiem, izveidojot īpašu publisko bibliotēku un resursu centru.

Slovēnijas trešās paaudzes universitāte ir dalībniece eurad, esrea, danet un citos tīklos.

Mērķi:

  • Nodrošināt vecāka gada gājuma cilvēkiem patstāvīgu piekļuvi kultūrai un izglītībai, kas veicina personisko izaugsmi un labāku aktīvu iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības jomās.
  • Nodrošināt integrētas konsultācijas un ieteikumus, kā arī iespējas aktivitātēm atbilstoši savai vecuma grupai.
  • Gados vecākiem cilvēkiem saņemt starppersonu atbalstu ( zināšanas, prasmes, informāciju, emocionālo atbalstu).
  • Veikt pētījumus par vecākās paaudzes īpašajām vajadzībām apmācībās.
  • Visu paaudžu profesionāļu un aktīvo iedzīvotāju sagatavošana darba tirgum.
  • Palielināt sabiedrībā informātību par vecāka gadagājuma cilvēku lomu pieaugušo izglītībā

Karina Sirk, MA:EU project manager,
info@univerzatri.si

Poljanska 6, 1000 Ljubljana, Slovenia

univerza-3@guest.arnes.si

00386(0)14332090

www.utzo.si

PARTNERI


'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'