LATCONSUL LTD

LATCONSUL LTD

Biznesa konsultāciju un mācību centrs „latconsul” ir mūsdienīgs, aktīvs mācību uzņēmums, kas atrodas latvijā.

„latconsul”, sia mācību tirgū ienāca 2003. Gadā, piedāvājot uzņēmējiem apmācības un privātas konsultācijas eiropas savienības (es) struktūrfondu apguves jautājumos, kas ir viens no uzņēmuma darbības pamatvirzieniem līdz šai dienai.

Pieaugot piedāvājumu klāstam, jau nākamajā darbības gadā „latconsul” ieguva akreditēta mācību centra statusu, kas piedāvā Pieaugot piedāvājumu klāstam, jau nākamajā darbības gadā „latconsul” ieguva akreditēta mācību centra statusu, kas piedāvā.

Šodien „latconsul” ir kļuvis par stabilu un atpazīstamu uzņēmumu pieaugušo izglītības jomā latvijā un ārpus tās, iemantojot klientu uzticību ar aktuāliem augstas kvalitātes pakalpojumiem un individuālu pieeju klienta vēlmēm.

„latconsul” misija - veicināt klientu personīgo un profesionālo izaugsmi veiksmīga biznesa attīstībai, sniedzot mūsdienīgas, inovatīvas un kvalitatīvas konsultācijas un mācību pakalpojumus, sociāli atbildīgā veidā uzlabojot klientu dzīves kvalitāti.
„latconsul” piedāvā:

  • Biznesa vadības konsultācijas un korporatīvās apmācības;
  • Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu kursus;
  • Seminārus un kursus par es struktūrfondu finansējuma piesaisti un projektu vadību, kā arī konsultācijas un atbalstu projektu izstrādē;
  • Seminārus un kursus par finanšu vadību un grāmatvedību;
  • Kursus un mācību līdzekļus svešvalodu apguvei;
  • Seminārus un kursus par mārketingu, klientu apkalpošanu un pārdošanu;
  • Vīna kultūras kursus u.c.

Raina boullevard 2-3, Riga, LV-1050

latconsul@latconsul.lvu

+371 67216433

www.latconsul.lv

PARTNERI


'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'