Kurzemes NGO support center

Kurzemes NGO support center

Center je edina organizacija v Kurzeme, ki ji je bilo zaupano, da podpre, navdihuje in povezuje civilne organizacije v regiji. Ta organizacija, ki zbira podatke o dejavnih nevladnih organizacijah in društvih ter njihovem delu. Tudi mladinske organizacije so v njenem okrilju. Še več, so edina organizacija v Kurzeme, ki usklajuje širjenje informacij v nevladnem sektorju, ki z vprašalniki preverja organizacije v regiji, tudi občine. Je organizacija, ki ugotavlja stanje v predelih Kurzeme. Prednost centra je v tem, da ve, na koga se obrniti, ko se pojavi vprašanje ali težava. Svoje sogovornike so zmožni navdušiti in jih vplesti v projekte.

Želijo si: biti in ostati dejavna, inovativna organizacija, ki upošteva tudi tradicijo, ki spodbuja in povezuje organizacije in sklade, da svoje zamisli uresničujejo.
Poslanstvo centra je: spodbujati družbene dejavnosti in razvoj civilnega sektorja znotraj procesov v pokrajini Kurzeme.

Tri posebna dejstva o tem centru:

 • imajo status združenja v javnem interesu;
 • imajo osemnajst let izkušenj z razvijanjem nevladnih organizacij;
 • imajo 45 članskih organizacij z različnih področij: razvoj in krepitev nevladnih organizacij, zgodovina komemoracij, socialno delo; otroci in mladi; šport in zdrav življenjski slog, kultura in umetnost; okolje, varovanje in razvoj, podpora osebam z invalidnostjo; dobrodelne organizacije)

Izkušnje s projekti:

 • Za njimi je več kot 25 projektov (zvečine s področja razvoja nevladnih organizacij ali mladinskih organizacij).
 • Za vsak projekt so v centru prejeli približno 60 000 evrov.
Njihove najpomembnejše dejavnosti:
 • Dogodki - posvetovalne dejavnosti, seminarji, festivali, konference, obiski itd.
 • Povzemanje in širjenje informacij
 • Spodbujanje in izvajanje sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami, krajevnimi skupnostmi itd.

Informacijske mreže:

 • Regionalna domača stran nevladnih organizacij
 • Baza podatkov o NVO-jih v Kurzeme
 • Informativni bilten NVO-jev (1000 elektronskih naslovov dejavnih prebivalcev)
 • Informacije o osebah za stik v vseh 20-tih občinah Kurzeme

Kr. Valdemāra iela 17a,Talsi, Talsu novads LATVIA

www.kurzemesnvo.lv

Stik: vodja projektov Linda Maslobojeva, linda.maslobojeva@gmail.com

+371 26650518

PARTNERJI


'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'