Kurzemes NGO support center

Kurzemes NGO support center

Biedrība “kurzemes nvo atbalsta centrs” ir latvijas nevalstiskā organizācija, kura darbojas latvijā, visā kurzemes novadā.

Kurzemes nvo ir vienīgā organizācija kurzemē, kura īsteno pilsoniskās sabiedrības aktivitātes visā kurzemes reģionā, ietverot sevī plašākas zināšanas par aktīvajām nvo biedrībām kurzemē, iekļaujot organizācijas, kurās darbojas jaunieši. Kurzemes nvo atbalsta celtrs ir vienīgā organizācijas, kas koordinē un uztur aktīvu informāciju par nvo sektora aktualitātēm. Kurzemes nvo atbalsta centram ir visas iespējas apkopot kurzemes aktīvo iedzīvotāju un nvo sektora biedrību informāciju un adreses, vadmotīvus un iesaistīt tos dažādās aktivitātēs un projektos.Biedrības misija ir veicināt iedzīvotjājus attīstīties un iesaistīties notiekošanos pasākumos kurzemes reģionā.

3 svarīgas lietas par kurzemes nvo:

  • Nevalstiskas organizācijas statuss, kuras darbība saistās ar darbu sabiedrības labā
  • 18 gadu pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstībai
  • 45 organizācijas kā biedri ar dažādu novirzienu ikdienas aktivitātēm (pilsoniskā sabiedrība, sociālais darbs, bērni un jaunieši, sports un veselīgs dzīvesveids, kultūra un māksla, atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c.)

Svarīgākās organizācijas aktivitātes:

  • Pasākumi – konsultācijas, semināri, festivāli, konferences, apmaiņas vizītes u.c.
  • Informācijas apkopošana un tās izplatīšana
  • Sadarbība ar citām nvo organizācijām latvijā, pašvaldību u.c.

Kr. Valdemāra iela 17a,Talsi, Talsu novads LATVIA

www.kurzemesnvo.lv

Stik: vodja projektov Linda Maslobojeva, linda.maslobojeva@gmail.com

+371 26650518

PARTNERI


'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'