Education Centre of Kretinga District

Education Centre of Kretinga District

Izobraževalni center okrožja Kretinga je bil ustanovljen 1. septembra leta 2000, sprva kot Center za izobraževanje učiteljev.
Leta 20o6 se Občinski svet okrožjaTrekinga odloči, da temu centru pridruži še tri organizacije:

 • Kretingaški center za usposabljanje odraslih in mladih.
 • Pedagoško psihološko službo okrožja Kretinga.
 • Izobraževalni center učiteljev okrožjA Kretinga.

Tako je bil 1. septembra 20o6 ustanovljen združeni Izobraževalni center okrožja Kretinga. Gre za organizacijo neformalnega in nadaljevalnega izobraževanja v okrožju Kretinga. Center je edini svoje vrste v Litvi.
Dejavnosti centra:

 • formalno izobraževanje mladih
 • zaposlovanje prostega časa mladih
 • ne-formalno izobraževanje odraslih
 • strokovno izobraževanje učiteljev
 • vodenje projektov
 • didaktično izobraževanje učiteljev
 • sodelovanje s socialnimi partnerji
 • raziskovanje psihologije otrok
 • pomoč psihološke, socialne, izobraževalne narave in izobraževalna pomoč osebam s posebnimi potrebami
 • organizacija turističnih dejavnosti.

SOd leta 2010 dalje ima center tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje (TAU), kjer je zdaj 220 starejših od 55 let iz okrožja Kretinga.
Dejavnosti kretingaške UTŽO srečamo na naslednjih področjih:

 • zdrav življenjski slog
 • umetnost in kultura
 • turizem in raziskovanje
 • socialna psihologija
Starejši sodelujejo v različnih vrstah prostočasnih izobraževalnih dejavnosti:
 • predavanja
 • tečaji (osnove IKT spretnosti, angleščina, uporaba PowerPointa, e-bančništvo)
 • usposabljanje (slikanje na svilo, polstenje, slikanje mandal, prepevanje ljudskih pesmi, izdelava razglednic, izrezovanje iz papirja itd.)

Starejši delujejo v foto-video delavnicah, klubskih dejavnostih. Učijo se uporabljati kamero, izdelovati zelo kakovostne fotografije, delajo video-je pripravljajo razstave za okrožje Kretinga, druga mesta in tuje dežele.
Ker so dejavni na svoji univerzi, starejši iz območja Kretinga pričnejo s prostovoljnim delom. Predavajo, vodijo usposabljanje, sodelujejo v javnih kampanjah. Tako imajo dostop do različnih možnosti. Nove oblike učenja, predavanja, diskusije so priložnost za sklepanje prijateljstva, prinašajo radost skupnega delovanja, spodbujajo razmislek in pričakovanja.

Aurelija Jedenkiene:Deputy director for non-formal education,
aurelija.jedenkiene@kretingosrsc.lt
aurelija.jedenkiene@psckretingos.lt

J. Pabrėžos g. 8, Kretinga LT-97129, Lithuania

rastine@kretingosrsc.lt

+370 674 13639

www.kretingosrsc.lt

PARTNERJI


'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'