Education Centre of Kretinga District

Education Centre of Kretinga District

Kretingos rajono švietimo centras – Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota institucija. Centro veiklos pradžia – 2000 m. rugsėjo 1 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro.

Po reorganizacijos veikianti įstaiga – Kretingos rajono švietimo centras. Centras 2016 m. rugsėjo 29 d. Kretingos rajono tarybos sprendimu paskirtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi. Kretingos rajono švietimo centras – vienintelis toks Centras Lietuvos Respublikoje.
Centro veiklos modelis apima:

 • Formalųjį suaugusiųjų ir jaunimo švietimą
 • Jaunimo užimtumą
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimą ir tęstinio mokymąsi
 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą
 • Projektinę veiklą
 • Mokytojų metodinę veiklą
 • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
 • Tiriamąją, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimą
 • Turizmo informavimą

Nuo 2010 metų centras koordinuoja trečiojo amžiaus (TAU) universiteto veiklą. TAU vienija apie 220 Kretingos rajono gyventojų, vyresnių nei 55 metai, bendruomenę.
Kretingos TAU veikla vyksta keturiuose fakultetuose:

 • Sveikos gyvensenos
 • Kultūros ir meno
 • Kraštotyros ir pažinimo
 • Socialinės psichologijos
TAU studentai dalyvauja įvairių formų veiklose:
 • Paskaitose
 • Kursuose (anglų kalbos, IKT)
 • Praktiniuose mokymuose (piešimas ant šilko, vilnos vėlimas, europiniai šokiai, mankštos, šiaurietiškas ėjimas, karpiniai ir pan.)

Senjorai aktyviai dalyvauja Foto-video klubo veikloje. Jie mokosi tinkamai naudotis fotoaparatais, daryti aukštos kokybės nuotraukas, kurti video filmukus, organizuoja parodas Kretingos rajone, kituose miestuose ir užsienio šalyse.

Aktyviai dalyvaudami TAU veiklose senjorai pradeda patys savanoriauti. Jie skaito paskaitas, veda praktinius mokymus, organizuoja ir patys dalyvauja socialinėse akcijose. Tokiu būdu jie atskleidžia savo gebėjimus ir žinias, realizuoja save ir jaučiasi naudingi visuomenei. Naujos mokymosi formos, paskaitos-diskusijos suteikia galimybę patirti bendrystę ir jungtinės veiklos džiaugsmą.

Aurelija Jedenkiene:Deputy director for non-formal education,
aurelija.jedenkiene@kretingosrsc.lt
aurelija.jedenkiene@psckretingos.lt

J. Pabrėžos g. 8, Kretinga LT-97129, Lithuania

rastine@kretingosrsc.lt

+370 674 13639

www.kretingosrsc.lt

PARTNERIAI


'Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.'