DomSpain Consulting SL

DomSpain Consulting SL

DomSpain Consulting je izobraževalna organizacija za odrasle. Njeno področje delovanja je izobraževanje in usposabljanje, poklicno usposabljanje, pridobivanje poklicnih, socialnih in medkulturnih spretnosti, učenje jezikov in rabe novih tehnologij.

V Dom Spain Consulting se je moč učiti tujih jezikov, računalniških programov, pridobivati trgovinske in kuharske spretnosti. Dom Spain Consulting ponuja široko pahljačo tečajev in delavnic za podjetja in mestne občine v Tarragoni. Dom Spain Consulting ponuja tečaje po analiziranih potrebah naročnika in udeležencev. Gre za kratke ali daljše oblike izobraževanja, intezivne tečaje, spletno učenje itd. Poleg tega Dom Spain Consulting razvija, organizira in izvaja vse oblike usposabljanja in jezikovne kopeli v tujini. Njihovi tečaji so za vse, ki si ob rednem študiju želijo izboljšati delovne zmožnosti, ki so odprti za nove izkušnje, si želijo pridobiti jezikovne, kulturne in medkulturne spretnosti. V Dom Spain Consulting si tudi prizadevajo za boljšanje usposobljenosti svojih mentorjev, visokošolskih ustanov in izobraževalnih centrov. Ponujajo poklicno usmerjanje in pomoč šolam ter njihovim učiteljem pri uvajanju novih tehnologij in inovativnih učnih metod. Izvajajo integriran izobraževalni program, ki združuje v celoto različne teme.

DomSpainrazpolaga s tehničnim oddelkom, ki zagotavlja tehnološko izobraževanje, razvija platforme učnih virov. DomSpain koordinira Open the Door To Europe, program strateškega partnerstva Erasmus+ K2. Pri tem si želi razviti spletno platformo za poučevanje tujih jezikov in učenje. (www.opendoortoeurope.eu). DomSpain je ustanovna članica Vseevropske mreže za digitalno učenje, ki v tem času združuje 30 držav.To združenje si želi izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja odraslih, omogočati tako mentorjem, kot tistim, ki se učijo, dostop do novih tehnologij in inovativnih učnih pripomočkov.

Olena Korzhykova, Project Coordinator,
international@domspain.eu

C.Jesus 26, Reus 43205 SPAIN

info@domspain.eu

0034 660 115104

www.domspain.eu

PARTNERJI


'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'