NAŠEDELO

DOGAJANJA SKOZI ČAS

  • Dogodek za druge organizacije E4
  • 2018

    22. maj
  • Slovenija
  • Program 
  • Fotografije

'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'