VEIKLA

METODOLOGIJA

Įvadas

Praktinis vadovas „Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo organizavimas“ yra parengtas kaip pagalbinė metodinė priemonė, kuri bus naudojama rengiant Erasmus + P3AE projekto vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programas: „Anglų kalba pradedantiesiems“, „Anglų kalba keliaujantiems“, „Aktyvus senėjimas ir ES identitetas vyresniame amžiuje“ ir „Pagerink Kataloniečių kalbos įgūdžius“. Kai kurios minėtų programų dalys bus patalpintos projekto mokymosi platformoje.

Vyresnio amžiaus besimokantieji yra ypatinga auditorija, todėl švietimo programos turi turėti individualius ir socialinius tikslus ir turi būti skirtos turimų žinių perdavimui, naujų žinių kūrimui bei vyresnio amžiaus žmonių įgalinimui. Švietimas turėtų padėti vyresnio amžiaus asmenims pozityviau suvokti senatvę ir senėjimą kaip jų geresnio gyvenimo visuomenėje procesą.

Šis vadovas taip pat bus naudinga ir įkvepianti metodinė priemonė vyresnio amžiaus asmenų švietėjams (andragogams), kurie rengia ar ketina rengti švietimo programas, skirtas vyresnio amžiaus asmenims.


'Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.'