MŪSUDARBS

METODOLOĢIJA

Ievads

Šis pieaugušo izglītotāju konceptuālais ceļvedis galvenokārt ir paredzēts, lai papildinātu izglītības programmas, kuras tika izstrādātas un piegādātas no katras partnerorganizācijas Erasmus + P3AE projektā. Plašāk tas ir paredzēts tiem, kuri izstrādā un īsteno izglītības programmas vecākiem pieaugušajiem un jo īpaši projektā: 'Angļu valoda vecākiem iesācējiem', 'Angļu valoda ceļošanai', 'Vecāku cilvēku Eiropas identitāte', 'Uzlabojiet savu Katalonijas' un tiešsaistes kursus par P3AE mācību platformu. Vecāki audzēkņi ir īpaša audzēkņu auditorija, un viņu izglītības programmas vienlīdz ir domātas esošo un jaunu zināšanu veidošanai, kā arī vecāku cilvēku iespējai iedvesmoties un būt drošiem. Pieaugot izglītībai, pieaugušo izglītotājiem / mentoriem un gados vecākiem skolēniem vajadzētu mainīt savu attieksmi pret vecumu, vecāka gadagājuma cilvēkiem un novecošanu, kā arī attīstīt virkni attiecīgu viedokļu. Šī rokasgrāmata ir domāta kā noderīgs resurss un sniedz norādījumus un iedvesmu pedagogiem, kas iesaistās vecāka gadagājuma pieaugušo izglītībā.

Vecāki audzēkņi ir īpaša audzēkņu auditorija, un viņu izglītības programmas vienlīdz ir domātas esošo un jaunu zināšanu veidošanai, kā arī vecāku cilvēku iespējai iedvesmoties un būt drošiem. Pieaugot izglītībai, pieaugušo izglītotājiem / mentoriem un gados vecākiem skolēniem vajadzētu mainīt savu attieksmi pret vecumu, vecāka gadagājuma cilvēkiem un novecošanu, kā arī attīstīt virkni attiecīgu viedokļu.

Šī rokasgrāmata ir domāta kā noderīgs resurss un sniedz norādījumus un iedvesmu pedagogiem, kas iesaistās vecāka gadagājuma pieaugušo izglītībā.


'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'