NAŠEDELO

PREGLEDNA RAZISKAVA

Uvod

Združeno oziroma Skupno evropsko Poročilo Benchmark je utemeljeno na podatkih zbranih v Latviji, Litvi, Sloveniji in Španiji.

S tem Skupnim evropskim poročilom Benchmark, ki je utemeljno na deželnih poročilih Latvije, Litve, Slovenije in Španije merimo kakovost politik in praks v povezavi s starostjo in starejšimi ter njihovim izobraževanjem. Izmerjeno kavost posameznih držav smo primerjali med seboj. Cilj te raziskave je bil (1) določiti, katere izboljšave so potrebne, (2) analizirati, kako druge države dosegajo visoko kvaliteto in (3) uporabiti informacije za izboljšavo izobraževanja starejših v posameznih državah.

Raziskava je zbirka prebivalstvenih podatkov glede starosti, starejših, pričakovane življenjske dobe, srednje starosti v držav,i stopnje zaposlenosti starejših, izobraževalne ponudbe. Študija je posvečena preučevanju pravnih okvirov in nazadnje izobraževanju starejših, izobraževalnemu procesu v izobraževanju starejših, skozi oči starejših študentov in njihovih mentorjev.

Raziskava je zbirka prebivalstvenih podatkov glede starosti, starejših, pričakovane življenjske dobe, srednje starosti v držav,i stopnje zaposlenosti starejših, izobraževalne ponudbe. Študija je posvečena preučevanju pravnih okvirov in nazadnje izobraževanju starejših, izobraževalnemu procesu v izobraževanju starejših, skozi oči starejših študentov in njihovih mentorjev.


Poročila

'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'