VEIKLA

LYGINAMOJI ATASKAITA

Įvadas

ES lyginamoji ataskaita parengta remiantis Latvijos, Lietuvos, Slovėnijos ir Ispanijos partnerių surinktais duomenimis.

Šis lyginamosios analizės tyrimas atliktas siekiant įvertinti ir palyginti tyrime dalyvavusių šalių įgyvendinamos vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politikos kryptis ir praktiką. Šio tyrimo tikslas yra (1) nustatyti ką ir kurioje šalyje tobulinti, (2) analizuoti, kaip kitos šalys pasiekia kokybišką vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politikos įgyvendinimo lygį ir (3) panaudoti gautą informaciją, siekiant pagerinti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situaciją projekte dalyvaujančiose Šalyse.

Tyrimas atspindi demografinius vyresnio amžiaus asmenų duomenis: gyvenimo trukmę, vidutinį amžių šalyje, vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį, švietimo teikėjus ir kt. Tyrime taip pat nagrinėjama vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situacija, jo prieinamumas, organizavimo būdai, finansavimo šaltiniai, pateiktos išvados kaip patys suaugusieji ir jų mentoriai (lektoriai) vertina vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo procesą, jo poreikį ir kokybę.

Tyrimas atspindi demografinius vyresnio amžiaus asmenų duomenis: gyvenimo trukmę, vidutinį amžių šalyje, vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį, švietimo teikėjus ir kt. Tyrime taip pat nagrinėjama vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situacija, jo prieinamumas, organizavimo būdai, finansavimo šaltiniai, pateiktos išvados kaip patys suaugusieji ir jų mentoriai (lektoriai) vertina vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo procesą, jo poreikį ir kokybę.


ataskaita

'Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.'