MŪSUDARBS

IZVĒRTĒJUMS

Ievads

Apvienotās ES salīdzinošās novērtēšanas atskaite, pamatojoties uz datiem, kas iegūti Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā un Spānijā.

Tas ir vienotais Eiropas pētījums, kura pamatā ir valstu atskaites par Latviju, Lietuvu, Spāniju un Slovēniju, kur partneri cenšas novērtēt vecāka gadagājuma cilvēkus un viņu izglītību, kā arī ar tiem saistīto politiku un praksi, salīdzinot vienas valsts kvalitātes novērtējumu ar citu. Šī pētījuma mērķis ir (1) noteikt, kādi un kur tiek prasīti uzlabojumi, (2) analizēt, kā citas valstis sasniedz savu augsto kvalitāti, un (3) izmantot informāciju, lai uzlabotu pieaugušo izglītību.

Pētījums ir demogrāfisko datu apkopojums par vecumu, vecāka gadagājuma cilvēkiem, vidējo vecumu valstī, senioru nodarbinātības līmeni, izglītības nodrošinātājiem, utt. Turpinājumā tiek pētīts tiesiskais regulējums un, visbeidzot, senioru izglītības process, kas tika pētīts, balstoties uz studentu un viņu mentoru viedokļiem.

Pētījums ir demogrāfisko datu apkopojums par vecumu, vecāka gadagājuma cilvēkiem, vidējo vecumu valstī, senioru nodarbinātības līmeni, izglītības nodrošinātājiem, utt. Turpinājumā tiek pētīts tiesiskais regulējums un, visbeidzot, senioru izglītības process, kas tika pētīts, balstoties uz studentu un viņu mentoru viedokļiem.


Atskaite

'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'