SPLETNO IZOBRAŽEVANJE

SEZNAM TEČAJEV

Sign In

Angleščina za popotnike

V tem tečaju boste pridobili temeljno besedišče in strukture, ki jih boste potrebovali na poti v tujini. V tečaju so zajete glavne potovalne teme. Navedeni so primeri uporabe besed ali izrazov v posameznih situacijah. Tečaj vsebuje pogovore, ki vam bodo pomagali, da se naučite, kako najbolje postaviti vprašanje ali vljudno odgovoriti nanj. Ni dovolj, da poznate besede in nekaj izrazite, pomembno je tudi, da veste, kako nekaj izraziti na najprimernejši način.

The objective of this course is to acquire the basic vocabulary and structures you need to travel abroad. We cover the main travelling topics and have examples of how to use the words or expressions in context. In the dialogues, you will learn the most advisable way to ask or answer question in a polite way. It is not only important that you know the words to say something, you should also be aware of the most suitable way to say it.

Angleščina za začetnike

Ta tečaj smo namenili starejšim, ki želijo usvojiti temelje angleškega jezika. V tem tečaju bodo udeleženci spoznali pravila izgovorjave, slovnice, pridobili bodo ustrezno besedišče in naučili se bodo pravilno uporabljati angleški jezik.

This English course is designed for senior adults. The course is designed for beginners who want to learn the basics of English. In this course students are acquainted with the English reading rules, grammar, vocabulary, and taught correct use of English.

Evropska identiteta

Tečaj je namenjen temu, da poglobite svoje razumevanje in razumevanje svojih študentov glede zapletenih konceptov identitete, tako osebne, kot skupnostne in evropske identitete. Želimo si, da bi vam tečaj pomagal razumeti razliko med politiko dejavnega staranja in dejanskim staranjem posameznih starejših ljudi. Tečaj naj bi vam pomagal dojeti, kako nujno je v današnji družbi sodelovanje med generacijami. Takšno sodelovanje pa ni mogoče, če starejšim ni dana svoboda, da delujejo in sodelujejo v družbi.

This course is meant to deepen your understanding and the understanding of your students regarding the complex concept of identity, be it personal, collective or European. It is also meant to enable you to make a difference between the active ageing policies and active ageing of individual older people. It will make you understand that in today's society co-operation of generations is needed, based on older people's freedom to work and participate in society.

Izboljšajte svoje znanje katalonščine

Ta tečaj je namenjen odraslim in starejšim odraslim nad 50 let. Namenjen je tistim, ki so se katalonskega jezika že učili, pa so ga v nekaj letih pozabili in si želijo, da bi svoje znanje katalonščine izboljšali. Tovrstnega tečaja ne boste našli med razpisanimi v izobraževalnih centrih ali jezikovnih šolah. Izobraževalec, ki je dolga leta poučeval odrasle katalonski jezik, je razvil program tega tečaja. Spoznal je, da tradicionalen način razlage slovnice in izgovorjave ne omogoča usvajanje potrebnega znanja, saj so udeleženci tečaja sredi življenja, obremenjeni z drugimi nalogami. Jezika se raje učijo dejavno, kar jih naredi bolj motivirane za učenje. Vemo, da se je jezika moč učiti na številne načine in ob pomoči interneta. Tam lahko najdemo številne strani, ki nas vodijo v učenje slovnice in izgovorjave. Ta tečaj je praktične narave. Krepi pozornost, osredotočenost in pomnenje, vse ob obravnavi poezije in ob uporabi socialnih omrežij.

This course is addressed to adult learners, to people who have already studied Catalan but have forgotten it and would like to improve their level. It is not a course that can be found in an adult educational centre or a Language school. After many years teaching Catalan to adult learners, the developer of this course realised that explaining grammar or spelling rules in the traditional way does not guarantee that they acquire that knowledge as they are in a life-stage full of other duties. They prefer learning the language actively and, in that way, feel more motivated. Since language can be learnt in infinite ways and Internet has a wide range of sites where you can study grammar and spelling, this course is going to be practical and it will focus on development of attention and memory skills which will be dealt with through poetry and interaction in social networks.

'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'

Stay connected