TIEŠSAISTES APMĀCĪBAS

Courses list

Sign In

Angļu valoda ceļotājiem

Šī kursa mērķis ir apgūt angļu valodas pamatus, specifiski priekš ceļojumiem uz ārzemēm. Šajā kursā ir ietverti galvenie temati un piemēri kas nepieciešami, lai sekmīgi varētu izteikt savas domas pamata līmenī atrodoties ārzemēs un uzdot jautājumus un atbildēt uz jautājumiem pieklājīgā manierē.

The objective of this course is to acquire the basic vocabulary and structures you need to travel abroad. We cover the main travelling topics and have examples of how to use the words or expressions in context. In the dialogues, you will learn the most advisable way to ask or answer question in a polite way. It is not only important that you know the words to say something, you should also be aware of the most suitable way to say it.

Eiropas identitāte

Šis kurss ir domāts, lai padziļinātu zināšanas un sapratni par savu eiropisko indentitāti. Šis kurss arī palīdzēs saprast atšķirību starp aktīvu novecošanas politiku un aktīvu individuālu novecošanu. Šis kurss arī palīdzēs saprast, ka šodienas sabiedrības paaudžu sadarbībā ir vajadzīga un, ka no tās nedrīkst tik izstumti vecākās paaudzes.

This course is meant to deepen your understanding and the understanding of your students regarding the complex concept of identity, be it personal, collective or European. It is also meant to enable you to make a difference between the active ageing policies and active ageing of individual older people. It will make you understand that in today's society co-operation of generations is needed, based on older people's freedom to work and participate in society.

Angļu valoda iesācējiem

Šis kurss ir speciāli izstrādāts senioriem kuriem nav, vai ir niecīgas, pamata zināšanas angļu valodā. Šajā kursā tiks apgūti angļu valodas pamati, tās tālākas apguvei.

This English course is designed for senior adults. The course is designed for beginners who want to learn the basics of English. In this course students are acquainted with the English reading rules, grammar, vocabulary, and taught correct use of English.

Uzlabo savu Katalāņu valodu.

Šis kurss ir izstrādāts pieaugušajiem, kuri ir mācījušies Katālāņu valodu jau iepriekš, taču ir to piemirsušu un/vai grib uzlabot savas zināšanas. Šis nav kurss, kuru Jūs varēsiet atrast piegušo izglītības centros. Šo kursu ir izstrādājuši cilvēki, kuri vairākus gadus ir pētījuši valodas apguves procesus. Valodu var apgūt neskaitāmos veidos un vispopulārākais no tiem ir to apgūt kādā no interneta vai datora programmatūrām, tieši tādēļ šis kurss būs citāds un tas balstīsies vairāk uz praktisko daļu, kas palīdzēs uzlabot Jūsu Kataļāņu valodas līmeni.

This course is addressed to adult learners, to people who have already studied Catalan but have forgotten it and would like to improve their level. It is not a course that can be found in an adult educational centre or a Language school. After many years teaching Catalan to adult learners, the developer of this course realised that explaining grammar or spelling rules in the traditional way does not guarantee that they acquire that knowledge as they are in a life-stage full of other duties. They prefer learning the language actively and, in that way, feel more motivated. Since language can be learnt in infinite ways and Internet has a wide range of sites where you can study grammar and spelling, this course is going to be practical and it will focus on development of attention and memory skills which will be dealt with through poetry and interaction in social networks.

'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'

Stay connected