PAR PROJEKTU

IZVĒLNE TURPMĀKAI APMĀCĪBAI

Galvenais mērķis šajā erasmus+ ka2 projektā ir izveidot kvalitatīvus izglītojošos kursus un programmu gados vecākiem cilvēkiem un piedāvāt tos apgūt tiešsaistē.

Šie kursu/ izglītibas programmas domāti personām, kuras sasniegušas 50+ gadu vecumu un vēlas labāk izprast savu stāvokli sabiedrībā, savu identitāti kā eiropas iedzīvotājam un turpināt izglītoties un uzlabot savas valodas prasmes, lai labāk komunicētu un spētu labāk integrēties sabiedbībā.

Divu gadu laikā izstrādātais projekts sniegs jums iespēju izmēģināt un apgūt dažādu veidu apmācības kursus. Izmantojot modernās tehnoloģijas, gados vecāki cilvēkiem būtu iespēja izglītoties, atrodoties savās dzīvesvietās. Izglītojamajam ir pieejama kvalitatīvi izstrādāta apmācību programma, kas ļauj iepazīt un apgūt jaunāko tehnoloģiju attīstītās iespējas, vienlaikus uzlabojot zināšanas un komunikācijas prasmes, kas veicina pārlicību par sevi, apgūstot moderno tehnoloģiju iespējas.

Kursu un programmas izveide tikusi īstenota, pamatojoties no gados vecaku cilvēku vajadzībām un apkopojot dažādas senioru mācību programmu pieredzes, lai iedrošinātu tieši seniorus nostiprināt jau savas esošās zināšanas vai apgūt jaunas, kuras veidotas, pamatojoties uz mūsdienīgām sociālās jomas ninansēm. Programma veicina svešvalodu zināšanu uzlabošanu, kas var palīdzēt ceļojot, satiekot un iepazīstot jaunus cilvēkus vai iepazīstot citas vietas un kultūru.

IET UZ PRIEKŠU, MĀCĪTIES UN ATTĪSTĪTIES TIK ILGI, CIK JŪS ŠEIT ESĀT IR SVARĪGI, JO TIKAI TAD ŠI PASAULE TURPINAS GRIEZTIES.

CITĀTS NO RASHEED OGUNLARU

MŪSU DARBS
 • img01
 • img02
 • img03
 • img04
 • img05
 • img20
 • img21
 • img22
 • img06
 • img07
 • img08
 • img09
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

PARTNERI


KONTAKTI

'Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.'